Вакуум-почистване на канали и тръби

Нашата фирма е снабдена с машини за изсмукване чрез които осигуряваме почистването на резервоари, утайници, септични ями, маслоуловители и много други. Отпадъчните води се изпомпват и се транспортират до осигурените за това места.

Работим със съвременна техника по съвременна технология и машини мицензирани и произвеждани в европейския съюз.

Петър Колев - 73 Почистване на резервоари, утайници, септични ями Варна Петър Колев - 73 почистване чрез изсмукване на отпадъчните води Варна Почистване на шахти Варна