Други услуги, които извършваме

  • Отсушаване на мазета
  • Измиване на улици , алеи и паркинги
  • Почистване на автомивки , кало-маслоуловители
  • Измиване на строителна техника и строителни площадки
  • Почистване и измиване на басейни
  • Почистване на язовири и утайници
  • Снабдяване с чиста вода
  • И други;