Канало-почистващи услуги

Петър Колев - 73 Оборудване за почистване на канали Варна В случая на замърсяване на даден канален участък, неговата (на проблемните тръби) смяна не е най-удачното решение, тъй като новите тръби съвсем скоро ще започнат да трупат отлагания точно както и предишните.

Ние предлагаме хидродинамично и механично почистване на тръбопроводи с различно ниво на замърсяване.

Механичното почистване осъществяваме като механично се разрушават отлаганията, по един или друг начин налепили се по вътрешната страна на тръбата. Този способ се прилага най-вече при отпушване на канали с фекална и водосточна специфика.

Нашата фирма осъществява и Хидродинамично почистване, чрез което отлаганията по тръбопровода се надробяват и разрушават с помощта на високоскоростна струя вода. Този вид почистване е най-ефективен при обработването на тръбопроводи на заводи и предприятия, както и на канализационни тръби и технологични.

Нашата фирма използва машини с мощност до 380 литра вода на минута

Петър Колев - 73 канало-почистване Варна Петър Колев - 73 Механично и хирдодинамично почистване Варна Почистване на канализационни системи Варна